§1 Postanowienia ogólne 
1. Regulamin określa warunki funkcjonowania sklepu kontapremium.pl dostępnego pod adresem http://premium.ihuh.pl/regulamin 
2. Skorzystanie z oferty sklepu premium.ihuh.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe przepisy prawa. 
4. Żadna z funkcjonalności sklepu premium.ihuh.pl nie może być wykorzystana w celach sprzecznych z obowiązującym prawem 
5. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: 

  • 1. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu premium.ihuh.pl
  • 2. Sklep – internetowy serwis mieszczący się pod adresem: kontapremium.pl umożliwiający nabywanie voucherów,kodów do gier a także świadczenia usług tworzenia kont.
  • 3. Operator - „HERNADEZWEB JERZY KOWALSKI, ZIELONAGÓRA UL.STOBNICKA18, 64-520 OBRZYCKO, NIP:7872015973 email:hernadezweb@gmail.com"
  • 4. Kupujący – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 

  • prawnej która zarejestrowała swoje konto w serwisie. Kupującym może być również osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodą przedstawiciela ustawowego. 

 • 5. Korzystanie z funkcji dostępnych w sklepie wymaga posiadania komputera lub innego analogicznego urządzenia podłączonego do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę obsługującą Java Script. 

§2 Dokonywanie zakupów 
1. Dokonywanie zakupów w sklepie możliwe jest bez rejestracji. 
2. Do zakupu wystarczy tylko adres email i dane personalne.
3. Aby dokonać zakupów należy wybrać opcję „Kup teraz” 
4. Zakupy mogą być dokonywane 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. 
5. Wysyłka zakupionego produktu następuje w ciągu 2 minut po zaksiegowaniu wpłaty na adres email podany na karcie zakupu

§3 Zwrot produktów
1. Kupujący, będący konsumentem ma prawo do dokonania zwrotu nabytego produktu w ciągu 14 dni od jego nabycia, chyba, że produkt został uszkodzony przez kupującego. 
2. Dokonanie zwrotu produktu następuje w formie pisemnego oświadczenia kupującego przesłanego na adres operatora, wraz z oryginalnym opakowaniem. 
3. Operator zwraca poniesioną przez Kupującego zapłatę w ciągu 7 dni od otrzymania oświadczenia o zwrocie. 

§4 Ochrona danych osobowych 
1. Dane osobowe podane podczas rejestracji będą przetwarzane przez operatora w celu realizowania usług oferowanych przez sklep, oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb operatora wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celach marketingowych dotyczących oferowanych produktów i świadczonych usług przez operatora. 
2. Użytkownik rejestrując się w serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych  „HERNADEZWEB JERZY KOWALSKI, ZIELONAGÓRA UL.STOBNICKA18, 64-520 OBRZYCKO, NIP:7872015973 email:hernadezweb@gmail.com". Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania usług świadczonych przez serwis oraz w celu wypełnienia uzasadnionych potrzeb administratora w tym dotyczących marketingu dotyczącego produktów i usług świadczonych przez serwis. 

3. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz do zgłoszenia pisemnego sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych. 

§5 Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania sklepu internetowego, a także zakupionych produktów powinny być zgłoszone pisemnie na adres operatora. 
2. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie po wpłynięciu, maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych. 
3. Operator może z ważnych przyczyn, w związku z wprowadzeniem nowych funkcji do sklepu lub spowodowanych zmianą przepisów obowiązującego prawa dokonać zmiany regulaminu. O zmianie powiadamia użytkowników na stronach internetowych sklepu. Następne zalogowanie się do sklepu po otrzymaniu informacji o dokonaniu zmiany regulaminu oznacza jego akceptację.